„Codenames“ ir intrigas pilna galda spēle ballītēm un viesībām. Beidzot spēle „Codenames“ ir izdota arī latviešu valodā. Tikai divi noslēpumainākie spiegi zina 25 aģentu identitātes. Viņu komandas biedri zina šos aģentus tikai pēc viņu segvārdiem. Vai spiegi spēs nodot savai komandai pēc iespējas precīzāku informāciju par aģentiem pirms to izdara pretinieku komanda?

Valodas

Spēles laikā kods nav vārds, kas saistīts ar attiecīgās komandas kartītēm, bet teikums, kurā tiek lietoti šie vārdi. Tātad komanda spēlē visus kopā vienā pusē un cenšas izdomāt jauku teikumu (kam ir jēga) un tajā izmantot pēc iespējas vairāk viņu kāršu. Cita komanda lemj, vai teikums ir pieņemams. Ja jā, varat paņemt visas izmantotās kartītes (katra no tām ir 1 punkts), vietā liekot jaunas. Ja nejauši izmantojat kartīti, kas marķēta kā neitrāla — mīnus viens punkts. Ja tika izmantota slepkavas kartīte — jūs zaudējat raundu un ir jānodod visi šajā raundā iegūtie punkti. Spēlējiet pēc iespējas vairāk raundu un beigās saskaitiet visus punktus.
Var pievienot dažus īpašus noteikumus attiecībā uz nepieciešamo formu vai tēmu teikumiem: pagātnes laiks, nākotnes laiki, pasaka, vēsture…

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
30 min Sākot ar sākumskolu Leksika, pašizpausme runas veidā, teikumu veidošana, darbs komandā, iztēle

Papildus: ņemiet vienu kartīti un izlasiet vārdu. Spēlētājiem vajadzētu nākt klajā ar teikumu, kurā tiek lietots šis vārds. Visātrākais (paceļ roku), kurš izdomā teikumu, iegūst punktu.
Šo uzdevumu var izmantot, lai mācītos svešvalodas vai dažādas īpašas teikuma formas vai tēmas.

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
10–25 min 6+ gadi Leksika, pašizpausme runas veidā

Papildus: lietojiet vārdu kartītes, lai spēlētu tulkošanas pin-pongu. Kartītes var grupēt atkarībā no tā, ko klase šajā brīdī mācās — dzīvnieki, vietas u.tml. Piemēram, sadaliet klasi pa pāriem, katrs pāris saņem 20–30 vārdu kartītes. Viens no pāra nolasa kartīti, un otram ir jātulko. Pēc tam otrādi, bet izmantojiet otru kartītes pusi.

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
<15 min Vidusskola Darbs komandā, valoda, kritiskā domāšana, loģika

Papildus: sadaliet klasi mazās grupās, dodiet katrai grupai vairākus vārdus un lūdziet atrast homonīmus vai lietas, kas saistītas ar vienu un to pašu tēmu (medicīna, sports, zinātne u. tml.). Vai arī izmantojiet vārdu kartītes, lai skolēni tās sagrupē pēc alfabēta, dzimuma, dzīvniekiem, augiem utt.

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
<15 min Sākumskola Darbs komandā, valoda, kritiskā domāšana, loģika