„Pandemic“ ir populāra kooperatīvā stratēģijas galda spēle. Pasauli ir pārņēmusi pandēmija un tu un tava draugu komanda ir vienīgie, kas to var apturēt. Visi spēlētāji ir zinātnieku brigāde, kura meklē zāles pret dažādām slimībām, kuras izplatās pa pasauli. Vai nu visi uzvar, vai visi zaudē un pasauli ir pārņēmusi infekcija.

Ģeogrāfija

Spēlē pēc oriģinālajiem noteikumiem, bet katru reizi, kad spēlētāja kauliņš tiek nolikts uz jaunas pilsētas, ir jānosauc, kurā valstī/kontinentā tā atrodas un kāds fakts par to (pilsētu, valsti, kontinentu). Piemēram, spēlētājs nonāk Esenē un saka: „Esene atrodas Vācijā, Eiropā. Esenē notiek viena no pasaulē lielākajām galda spēļu izstādēm „Spiel“.“ Pārējie spēlētāji vērtē — ja tie pieņem atbildi kā pareizu informāciju, tad spēlētājs var turpināt savas darbības kā ierasts pēc spēles noteikumiem. Ja nepieņem, tad jāmēģina atcerēties citu faktu vai jāsāk gājiens no sākuma un jāpārvietojās uz citu pilsētu.
Pasaules atlants var tikt izmantots kā palīgs.

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
~90 min Vidusskola Ģeogrāfija, pasaules izpēte

Papildus: Sadaliet spēlētājus komandās vai spēlējiet individuāli. Katrai komandai ir jāsagatavo interaktīva, īsa prezentācija par dažādiem kontintentiem un to „pandēmijas“ līmeni — kāda ir situācija (sastopamākās slimības, veselības līmenis utt.), kādi būtu risinājumi?

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
Apjomīgāks projekts,kam nepieciešams sagatavošanās laiks Vidusskola Darbs komandā, kritiskā domāšana, refleksija

Papildus: Izmantojot mazos plastmasas kubiņus, veiciet sadalījumu kartē, balstoties uz statistikas datiem. Piemēram, valstij, kas tiek vērtēta kā laimīgākā, lieciet 15 kubiņus, otrajai vietai — 14 utt.

Ilgums Vecums Kādas kompetences attīsta?
20-30 min 8. klase — Vidusskola Pasaules izpēte, statistika